Ghi chú:

FoxTeam – sungdanthach.com  KHÔNG buôn bán và cung cấp các sản phẩm được liệt trong danh mục: vũ khí, công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng. Độ tuổi yêu cầu để mua súng đồ chơi là 18 tuổi trở lên.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

– Vui lòng mua và sử dụng súng đồ chơi một cách văn minh, không ảnh hưởng tới người khác.
– Súng đạn thạch chỉ là đồ chơi và chỉ nên được sử dụng như vậy.
– Không nên sử dụng chúng ở những nơi công cộng.
– Sử dụng sản phẩm với thiết bị phù hợp và kính bảo hộ
– FoxTeam – sungdanthach.com không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng sai mục đích súng đồ chơi.