Worker Seagull

2.100.000 

Danh mục:
 • S

  úng đồ chơi này có thể vận chuyển đến Mỹ, Nga, Anh, Úc, Israel, Brazil, New Zealand, Châu Âu

  Màu sắc

  có sẵn:

  Màu

  • xanh lá
  • cây

  • Khaki
  • Pink

  Loại Blaster: Springer Darts Khả năng tương thích

  :

 • Chỉ Stefan Darts (phi tiêu ngắn) Mô

  tả:

  Đường

  ray

  • bên kim loại miễn phí x 2 Đường ray
  • trên cùng bằng kim loại miễn phí x 1
  • ống ng

  • ắm huỳnh quang mới,
  • lò xo

  • 1,4 x 280mm Lò xo 310mm Th
  • ùng pc Được
  • làm
  • bằng vật liệu chất lượng cao

  , bền.

  G

  ói bao gồm:

  1 x Máy thổi mòng biển công nhân

  • 1 x Tạp chí Curved Dragon Claw 15

   viên Mô

   tả:

   Đường ray

  • bên kim loại miễn phí x 2 Đường ray trên cùng bằng kim loại miễn phí x
  • 1 ống ng
  • ắm huỳnh quang mới,
  • lò xo 1,4 x

  • 280mm Lò xo 280mm Thùng máy tính 310mm
 • Được làm bằng vật liệu chất lượng cao, bền.
 • .
  .
  .