Kéo bolt kim loại M4 cho jinming gen8 gen9 cyma

250.000 

Danh mục:

Tay

cầm sạc kim loại M4 Ph

ù hợp với JM J8 J9, cyma m4 và các máy phun bóng gel m4 khác

chỉ là trang trí súng đồ chơi, không có chức năng thực tế

Màu sắc: đen Chất

liệu

: kim loại hợp kim Gói: tay

cầm sạc 1x

[wpcc-iframe” data-options=]

border=”0″”>

.
.
.