Tay cầm bằng gỗ AKA M870

490.000 

Danh mục:

AKA M870 R1 R2 R3 R3 Bộ bảo vệ tay bằng gỗ Chất

liệu: gỗ óc chó (màu sắc có thể có sự khác biệt) Đóng

gói: 1x báng dài

+ tay bảo vệ

.
.
.