Băng đạn Universal Emag EMP

300.000 

Danh mục:

Tạp

chí EMP đa năng Jinming Gen8/9/10 Scar V2 SLR Thông

số sản phẩm:

Ph

ù hợp với hầu hết các khẩu súng phun gel slr, m4, hk416

.

cần một chỉnh sửa nhỏ để phù hợp với Kublai k1/2/3/4.

cần giảm chu vi đầu ra đạn 2,5mm để phù hợp với gelsoft LDT HK416.

Xử lý chống trượt, cửa sổ trong suốt.

Chất liệu: nylon Màu

sắc: Đen

Nội dung gói:

1 x EMP Mag

.
.
.