Băng đạn SKD Glock G18

350.000 

Danh mục:

Tạp chí ngắ

n/dài gốc SKD G18 Các

tính năng chính: Màu sắc:

Đen Chất liệu:

ABS Loại:

băng đạn

ngắn/dài Phù hợp với:

Đối với súng bắn gel SKD G18 và g 18s Súng bắn súng lục

Thay thế các bộ phận cũ hoặc bị hư hỏng của bạn.

Đặc tính ổn định, độ tin cậy cao.

Nó tương thích với đạn nước đường kính 7mm đến 8mm.

G

ói bao gồm:

1 x skd glock magazine clip


[wpcc-iframe” data-options=]

Tạp chí ngắ@@

n/dài gốc SKD G18 Các

tính năng chính: Màu sắc:

Đen Chất liệu:

ABS Loại:

băng đạn

ngắn/dài Phù hợp với:

Đối với súng bắn gel SKD G18 và g 18s Súng bắn súng lục

Thay thế các bộ phận cũ hoặc bị hư hỏng của bạn.

Đặc tính ổn định, độ tin cậy cao.

Nó tương thích với đạn nước đường kính 7mm đến 8mm.

G

ói bao gồm:

1 x skd glock magazine clip

.
.
.