Băng đạn Sijun SJ M4 CQB

300.000 

Danh mục:

Tạp

chí Sijun M4 Dành

cho súng phun gel sijun sj m4 sj81-2 cqbsj mk18 và sj hk416

.

Màu sắc: đen Chất

liệu: nylon Màu

sắc: đen Công suất:

200-250 chiếc bóng gel phù hợp với quả bóng gel

7-8mm Gói: 1x sijun m4

mag

.
.
.