Băng đạn Jingji STD SLR PMAG

300.000 

Danh mục:

Tạp

chí ngắn/dài SLR Nylon Jingji STD

Tương thích với hầu hết các máy phun gel slr, m4 và hk416

, pdx, v.v.

Màu sắc: Đen/Tan

Kích thước: dài; ngắn Chất

liệu: nylon Gói: 1x

std slr pmag

.
.
.