Băng đạn Cyma Drum

300.000 

Danh mục:

Cyma Drum Magazine Ph

ù hợp với máy thổi bóng gel cyma m4 và cyma ak47

, v.v.

công suất: khoảng 800 chiếc bóng gel chất

liệu: nylon màu:

đen kích thước:

18,8* 13,5* 7,7mm gói:

1x drum mag

.
.
.