Băng đạn BF Bing Feng MP7

300.000 

Danh mục:

Tạp chí Bing Feng BF MP7 V2 V3 V4

Tương thích với súng đồ chơi Bing Feng MP7 V2 v3 v4 gel blaster

Màu sắc: đen

Chất liệu: nhựa ABS

Nội dung gói: 1x bing feng mp7 mag

.
.
.