PUBG Light Forecrip

300.000 

Danh mục:

Tay

cầm trước nhẹ kiểu PUBG Style Phù hợp với

hầu hết các loại máy phun bóng gel, đặc biệt đẹp cho sks, 416

Số hiệu: 888-5 Chất liệu:

nhựa abs hoặc kim loại Trọng lượng: 33g đối với nhựa, 90g cho kim loại

Gói:

1x tay cầm nhẹ

.
.
.