Scope bắn tỉa 32x

1.250.000 

Ống kính bắn tỉa đồ chơi bắn tỉa 32x

tốt cho súng nerf, súng phun gel, súng đồ chơi bắn tỉa airsoft

phù hợp với đường ray picatinny 20mm với hình chữ thập chất

liệu: nylon

màu: đen gói:

1x ống kính

32 lần

.
.
.