Sight lật kim loại Mbus Pro

450.000 

Mbus Pro Metal Flip Up Sights có

thể điều chỉnh kích thước đường ray, tương thích với đường ray picatinny 20-23mm

Chất

liệu: màu kim loại:

đen; gói màu nâu: 1x ngắm phía

sau 1x ngắm trước

.
.
.