M4A1 J9

1.400.000 

M4 gen 9 Đây là một trong những sản phẩm súng đạn thạch tuyệt đối tốt nhất hiện tại và được những người đam mê yêu thích.

.
.
.