Hướng dẫn điều chỉnh tay cầm phía trước MOE-RVG

250.000 

Danh mục:

Tay cầm phía trước MOE-RVG

Kích thước có thể điều chỉnh, phù hợp với hầu hết các thanh ray súng đồ chơi bằng bóng gel

Chất liệu: nylon

Màu sắc: Tan/Black

Số lượng: 1 chiếc tay cầm phía trước

.
.
.