Bravo Thắt lưng nghiêng ngắn

250.000 

Danh mục:

Bravo Short Stubby Prerip dọc nghiêng Dành cho đường

ray picatinny 20-21mm

Chiều

dài: 6CM Chiều cao: 8CM Màu

sắc: đen; nâu Chất

liệu

:

nylon Gói: 1x tay cầm phía trước có

mập

.
.
.