Bộ sạc USB pin 11.1V/6V/7.4V

180.000 

Danh mục:

Bộ

sạc USB pin 11.1V/6V/7.4V/4.8V cho pin

lipo gel blaster SM-plug là 6v hoặc 7.4v hoặc 4.8v hoặc 11.1v Sạc nhanh ngay bây giờ!

Trọng lượng: 14g Gói

: bộ sạc usb 1x 11.1v 1x bộ sạc usb

6v hoặc bộ sạc usb 1x 7.4v hoặc

1x 4.8

v

.
.
.