Hiển thị tất cả 6 kết quả

Súng Ngắm (Sniper)

Barrett M82A1 Cao Cấp

2.000.000 

Súng Ngắm (Sniper)

Lee Enfield Văng Shell

2.000.000 

Súng Ngắm (Sniper)

M1891 Văng Shell

1.900.000 

Súng Ngắm (Sniper)

Mauser Kar98k Văng Shell

1.800.000 

Súng Bắn Tỉa

Remington MSR Cao Cấp

2.800.000 

Súng Ngắm (Sniper)

SVD Văng Shell – Cao Cấp

2.300.000 
.
.
.