FOXTeam – GelGun

FoxTeam chuyên cung cấp các mô hình súng đồ chơi, súng đạn thạch (gel gun, gel blaster), các loại súng nerf đạn xốp không gây sát thương.  FoxTeam xây dựng uy tín thông qua chất lượng sản phẩm và lại trải nghiệm mua hàng tuyệt vời.

KHÔNG buôn bán và cung cấp các sản phẩm được liệt trong danh mục: vũ khí, công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng

Xem Cửa Hàng

Súng Đạn Thạch Cao Cấp

Súng Trường (Rifles)

SR16 Gearbox Full Kim Loại

4.000.000 

Súng Trường (Rifles)

F4 Defense ARS

3.600.000 

Súng Trường (Rifles)

SIG MCX Carbine

3.200.000 

Súng Trường (Rifles)

Renxiang AK-47 RX

2.900.000 

Súng Trường (Rifles)

AKM-47 RX

2.900.000 

Súng Bắn Tỉa

Remington MSR Cao Cấp

2.800.000 

Tiểu Liên (SMG)

LDT MP5

2.800.000 

Súng Trường (Rifles)

AK-102 RX

2.700.000 

Súng Đạn Thạch Giá Rẻ

Súng Lục (Pistols)

GLOCK18C Blowback Auto Văng Shell

350.000 

Súng Lục (Pistols)

Colt 1911 Văng Shell

350.000 
350.000 

Súng Lục (Pistols)

Beretta M92F Blowback Văng Shell

390.000 

Súng Lục (Pistols)

Glock G17

400.000 

Súng Lục (Pistols)

IC380 Súng Iphone

400.000 

Súng Lục (Pistols)

ZP5 Colt Python

400.000 

Súng Lục (Pistols)

Glock Điện Bắn Auto

900.000